Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Bedstedklassen

Bedstedklassen

Målgruppen

Bedstedklassen er et specialundervisningstilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det er elever, der på flere områder har svært ved at honorere de krav, der stilles i almen skolen. Desuden kan der ses varige fysiske, sproglige, sociale og emotionelle funktionsvanskeligheder. En del af eleverne har tillægsdiagnoser, som ADHD, ADD og autisme

Fælles for eleverne i Bedstedklassen er at de:

  • • har svært ved at huske, hvad de har lært
  • • har svært ved se sammenhænge og drage slutninger
  • • har ringe udholdenhed og koncentrationsbesvær
  • • har svært ved at omstille sig til nye situationer
  • • har brug for megen tid og megen hjælp

 

Pædagogik

Arbejdet omkring eleverne i Bedstedklassen foregår i tæt samarbejde/dialog med forældre og
andre ressourcepersoner i barnets liv. Derudover har vi sparring med PPR, hvor vi har en fast tilknyttet psykolog og fysioterapeut til de elever, der har behov.
Den overordnede pædagogiske tilgang er funderet i KRAP (Kognitiv Ressourceorienteret Anerkendende Praksis). Et vigtigt element i KRAP er at have et positivt og anerkende fokus på elevernes ressourcer. I Bedstedklassen bruger vi meget tid på at skabe gode og interesserede relationer til den enkelte elev.
Eleverne i Bedstedklassen har svært ved at holde fokus, og bliver afledt ved mindste forstyrrelse. Dette medfører en række stilladserende tiltag for den enkelte. Derfor findes der en fast struktur for dagen, da det er vigtigt, at eleverne ved præcis hvad der skal ske. Der er en meget tydelig og stram klasseledelse, og tæt voksenkontakt skoledagen igennem. Dette medfører, at eleverne ikke behøver at bruge energi på at navigere i skoledagen, men de kan i stedet koncentrere sig om at lære og være sociale.


Færdigheder og kompetencer

I Bedstedklassen har vi en reduceret fagrække, da eleverne har behov for længere tid til at tilegne sig faglige kompetencer. Vi har en skoleuge på 30 timer.
Elever i Bedstedklassen erhverver sig færdigheder og kompetencer jf. folkeskolens fagrække, som altid er tilpasset den enkelte elev. Vi har meget fokus på elevernes sociale færdigheder, og opsætter derfor mål for den enkelte elevs sociale, personlige og motoriske udvikling. Overordnet er målet, at eleverne kan indgå aktivt i sociale sammenhænge.

I Bedstedklassen arbejder vi for, at alle elever bliver så dygtige som de kan. Vi ønsker, at der er progression i den faglige læring for den enkelte elev. Der udarbejdes elevplan for den enkelte elev i Min Uddannelse, hvor eleven kender sine læringsmål. De elever der kan, deltager i nationale test og går til folkeskolens afgangsprøver. Eleverne undervises i små grupper med fast tilknyttede medarbejdere.