Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Golfstrømmen

Golfstrømmen.

Målgruppen:

Golfstrømmen er et specialundervisningstilbud for børn med udviklingsforstyrrelser. Eleverne er som udgangspunkt normalt begavede. Der kan være forskellige vilkår som betyder at udviklingens potentialet ikke er udfoldet.

Eleverne har mangeartede udfordringer, såsom social-emotionelle vanskeligheder og tilknytningsforstyrrelser. Desuden har en del elever tillægsdiagnoser som ADHD, ADD, OCD, autisme og tourette.

Pædagogiske tiltag:

Arbejdet omkring eleverne i Golfstrømmen foregår i tæt samarbejde/dialog med forældre og andre ressourcepersoner i barnets liv. Vi har en fast PPR psykolog tilknyttet. Vi arbejder ud fra en Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis (KRAP). Vi har fokus på, at ændret tænkning skaber mulighed for at ændre handlinger. Vi arbejder målrettet med at finde elevens niveau, så eleverne får de udfordringer der passer såvel fagligt som socialt.

Vi arbejder bevidst med at formulere mål for de enkelte elever, som sikrer at eleverne oplever progression. Vi sætter både faglige, sociale og personlige mål for den enkelte elev. I Golfstrømmen interesserer vi os for den enkelte elevs oplevelser, følelser og livsvilkår. I denne anerkendende relation styrker vi barnets selvværd. Vi er undersøgende omkring barnets intentioner og handlinger. Vi arbejder med at afdække elevernes mestringsstrategier, for efterfølgende at kunne ændre de mindre hensigtsmæssige mestringsstrategier til mere hensigtsmæssige strategier.

Golfstrømmens elever har typisk behov for længere tid til at tilegne sig faglige kompetencer, så derfor har vi en reduceret fagrække. Skoleugen er på 30 timer.

Færdigheder og kompetencer.

Golfstrømmens målsætning er opdelt i fire underkategorier: Socialt, sprogligt, personligt og motorisk. Målet for eleverne er, at de går til Folkeskolens Prøve i de fag, som er muligt for den enkelte at gennemføre med et givtigt resultat. Elever, der fagligt og socialt har potentialet, kan gradvis blive integreret i almenskolen eller i andre skolemæssige sammenhænge, der skaber grobund for faglig og menneskelig progression.

Tegn på kvalitet i undervisningstilbuddet:

- At eleverne er mødestabile og har et positivt fremmøde og syn på skoletilbuddet.

- At eleverne har positive relationer til fagpersoner og hinanden.

- At der er ro til individuel fordybelse i klassen samt eleverne har muligheden for koncentration i undervisningssammenhæng.

- At medarbejderne hele tiden modtager sparring og vejledning fra interne og eksterne ressourcepersoner.